Efter brug, skal hoppeborgen blot fejes med et blød kost, så evt. blade mm. fjernes.
Hoppeborgen skal desuden være tør, når den pakkes sammen.

I finder en guide til nedpakning her