Dette type maskine tager ca. 15 min. for at være klar.
Sørg altid for at maskinen står så køligt som muligt, og at der er
minium 30 cm luft rundt om maskinen.